»ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

» MADEN YÖNETMELİĞİ

»3213 SAYILI MADEN KANUNU

» ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

» MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

» JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR YÖNETMELİĞİ – MAYIS 2014

» ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI – GENELGE

» 15/06/2012 TARİHLİ BAŞBAKANLIK GENELGESİ

» ULUSAL MADEN KAYNAK VE REZERV RAPORLAMA KOMİSYONU HAKKINDA YÖNETMELİK

» YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK