»ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 2014 – 26 KASIM 2014

» MADENCİLİK FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

» 6592 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 3213 SAYILI MADEN KANUNU – 18/02/2015

» ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

» MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

» JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR YÖNETMELİĞİ – MAYIS 2014

» ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI – GENELGE

» 15/06/2012 TARİHLİ BAŞBAKANLIK GENELGESİ