Mostra Mühendislik arama ve işletme ruhsat dönemlerinde alınacak izinler, arazi tahsisleri , ağaçlandırma projeleri , tesis, pasa, stok, altyapı tesis, maden işletme alan izinlerinin alınması hizmetini vermektedir.

ormantek