YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLİKLER HAKKINDA YÖNETMELİK

YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLİKLER HAKKINDA YÖNETMELİK 03/6/2016 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

YÖNETMELİK EKTEDİR.

YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLİKLER HAKKINDA YÖNETMELİK