Arşivler Ocak 2016

Yeraltı Kömür İşletmelerine Maliyet Desteği

4/6/1985 Tarihli 3213 Sayılı Maden Kanunun Geçici 29. Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. ” Bu kanunun 2. Maddesinde sayılan IV. Grup madenlerden “Linyit ” ve ” Taşkömürü ” çıkaran ve özel hukuk tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yeraltı maden işletmelerine , 22/5/2003 tarihli ve 4587 sayılı İş kanununun 41,53,ve 63 üncü maddelerinde 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı kanunla yapılan değişiklikler ile bu Kanunun ek 9 uncu maddesiyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilebilir. Bu destekler Bakanlık bütçesine konulan ödeneklerden karşılanır. Maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu usul ve esasların uygulanma süresi Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.


2016 YILI RUHSAT BEDELLERİ AÇIKLANDI

MADEN RUHSAT SAHİPLERİNİN DİKKATİNE (ÖNEMLİ)

18/02/2015 tarihinde yürürlüğe giren 6592 Maden Kanunu ile Ruhsat Bedeli uygulaması başlamış olup MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN web sitesinde yayınlanmıştır. Ocak ayı sonuna kadar ödenmeyen ruhsat bedeli için 20 000 TL idari para cezası verilecektir. Ruhsat bedellerinin tablosu aşağıda sunulmuştur. (KAYNAK : MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

2016 YILI RUHSAT BEDELLERİ TABLOSU (PDF FORMATINDA)

İŞLETME RUHSAT BEDELLERİ TABLOSU (JPEG FORMATINDA)

2016harcteminat_001

ARAMA RUHSAT BEDELLERİ TABLOSU (JPEG FORMATINDA)

2016harcteminat_002

RUHSAT BEDELLERİ VE DİĞER HESAP NUMARALARI

9nisanduyuru_001