YENİ MÜRACAATLAR HAKKINDA – MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun geçici 24. Maddesi kapsamında Müracaatların kabul edilmeyeceğine ilişkin verilen altı aylık süre 18/08/2015 tarihi mesai bitiminde sona erecek olup, 19/08/2015 tarihi itibariyle II-B ve IV. Grup ruhsat müracaatları kabul edilmeye başlanacaktır. Müracaat için gerekli belgeler: – İlk Müracaat Talep Formu(üç nüsha hazırlanacak her biri ıslak imzalı olacak), – Taahhütname ve – İşletme Ruhsat Taban Bedelinin(10.000TL) yatırıldığını gösteren makbuz. (İlk Müracaat Talep Formu ve Taahhütname yenilenmiş olup internet sayfamızdan ve İlk Müracaat Biriminden temin edilebilecektir.) Tüzel kişiler tarafından yapılan müracaatlarda; müracaat tarihinde geçerli olan Şirketin kuruluş statüsünü gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, madencilik faaliyetleri yapabileceğine dair ibarenin olmadığının daha sonra tespit edilmesi halinde müracaat geçersiz sayılacaktır. Vekaleten yapılan müracaatlarda; müracaat tarihi itibariyle geçerli vekaletnamede, gerçek kişi/tüzel kişi adına Maden İşleri Genel Müdürlüğünde müracaat/işlem yapmaya yetkisinin olmadığının daha sonra tespit edilmesi halinde müracaat geçersiz sayılacaktır. İlgililere duyurulur

Kaynak : Maden İşleri Genel Müdürlüğü