Arşivler Mayıs 2015

RÖDEVANS SÖZLEŞMELERİ VE MÜRACAATLAR HAKKINDA

18/02/2015 TARİH 6592 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 3213 SAYILI MADEN KANUNUNUN GEÇİCİ 23. MADDESİ GEREĞİ 18/02/2015 TARİHİNDEN ÖNCE İMZALANMIŞ OLUP MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE VERİLMEYEN RÖDÖVANS SÖZLEŞMELERİNİN 18/05/2015 TARİHİNE KADAR  VERİLMESİ ZORUNLUDUR. BU TARİHTEN SONRA YAPILAN RÖDEVANS SÖZLEŞMELERİ BAKANLIĞIN İZNİNE TUTULACAKTIR.

AYRICA 18/02/2015 TARİHLİ 6592 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 3213 SAYILI MADEN KANUNUNDAN ÖNCE YAPILAN RUHSAT MÜRACAATLARI İÇİN SON EVRAK VERME SÜRESİ 18/05/2015 TARİHİDİR.