YENİ MADEN KANUNU İLE GELEN DEĞİŞİMLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan 24.11.2014 tarihinde Bakanlar Kurulunda kararlaştırılan “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 30.12.2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Bu tasarı T.B.M.M. Genel Kurulunda 04.02.2015 tarihinde kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanarak 18.02.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Madencilik sektörü tam anlamıyla revize edilmiş birçok önemli değişiklik yapılmıştır. Ekteki linkte bu değişiklikler açıklanmıştır.

YENİ MADEN KANUNU İLE GELEN DEĞİŞİMLER